Cenník prenájmu

Hala Cena
Veľká telocvičňa 30,- € s DPH / 1. hodina
15,- € s DPH / každá ďalšia polhodina
Malá telocvičňa 20,- € s DPH / 1. hodina
10,- € s DPH / každá ďalšia polhodina